Oblasti

GRAĐANSKO PRAVO

Svako se može naći u poziciji jedne od strana u nekom građanskom postupku. Bez obzira da li je u pitanju parnični, vanparnični ili izvršni postupak, zajednički imenitelj svih građanskih sporova je da su veoma zahtjevni, naporni i nažalost dugotrajni.

Specifičnost građanskih postupaka je odlučivanje o pravima i obavezama strana u postupku, pri čemu advokatsko znanje i iskustvo imaju presudan značaj.

Profesionalna usluga advokata je posebno važna prilikom odlaska na sud. Ljudi često nisu svjesni da se suđenje ne svodi samo na činjenice i prosto dokazivanje ko je u pravu a ko ne, već se ogroman dio odnosi na zakonitost postupka, što vrlo često zna biti presudna činjenica.

U građanskopravnom sporu nije svrsishodno biti sam svoj zastupnik, već je važno uočiti da stručnost, vještina i iskustvo advokata može ishoditi odluku povoljnu po klijenta.

Postoje određeni sporovi koji su takoreći tradicionalni, kao na primjer ostavinski postupak, a isti se mora sprovesti nakon smrti svakog čovjeka. Takođe, sve više ljudi prolazi kroz različite situacije u kojima smatraju da im je pravo povrijeđeno ili ugroženo.

Ono što je specifičnost građanskih postupaka jeste da postoje određeni trendovi koje diktira društvena dinamika, pri čemu nastaje veliki broj sporova sa istim ili sličnim zahtjevima.

Profesionalna etika nam upravo zbog toga nalaže da vremenski i prostorno pokrivamo sve trendove u društvu i zakonodavstvu, kako bismo mogli izaći u susret svim eventualnim zahtjevima, diktiranim društvenim događajima i inovacijama.

Specijalnost naše kancelarije su sve vrste građanskih, odnosno parničnih ( naknada materijalne i nematerijalne štete, naplata potraživanja, imovinsko-pravni odnosi, povrede prava iz radnog odnosa, brakorazvodne parnice, itd.) i vanparničnih (ostavinski postupak, eksproprijacija,itd.) postupaka.

Na parnični postupak se kao produžena ruka nastavlja izvršni postupak, karakterističan po rigidnosti i represiji, te u tom slučaju dužnik za vrlo kratko vrijeme može ostati bez imovine. Zbog ozbiljnosti ovog postupka, isti predstavlja jedan od najaktuelnijih izazova sa kojima se sudovi, advokati i građani susreću.

Stručna pomoć advokata je veoma važna, jer, ukoliko klijent mora trpjeti štetu, advokati će učiniti sve da ta šteta bude naplaćena ili da ne pređe predviđenu granicu ukoliko su u pitanju dužnici.

KRIVIČNO PRAVO

Iskustvo, znanje i poštovanje naših klijenata osnov su za pružanje efikasne pravne zaštite. Zbog toga smo izgradili povjerenje kod naših klijenata, a isto potvrđujemo svaki put kada nam se obrate. Specifičnost i posebna težina predmeta krivičnog postupka čine da krivični predmeti nisu jednostavni ni za sud, ni za branioca, jer u krivičnom postupku greške su rijedak izuzetak, a ne pravilo. Kao posljedice greške učinjene u krivičnom postupku mogu proisteći oduzimanje imovine ili ograničenje slobode kretanja. Rizik i pritisak na optuženog su veliki, propusti se ne tolerišu, a optuženi pored sebe ima samo branioca, nasuprot državnog aparata, koji ga krivično goni. Krivična odgovornost je individualnog karaktera, te je u tom smislu svaki čovjek odgovoran za sopstvene postupke i rad.

U današnjim globalnim društvenim odnosima, privreda i privredni kriminal imaju značajno mjesto u advokatskoj profesiji. Naša kancelarija se posebno profilisala u oblastima privrednog i saobraćajnog kriminaliteta, te različitim vrstama finansijskih istraga. Kancelarija u pripremanju odbrane sarađuje sa ekonomskim stručnjacima, kao i stručnjacima iz oblasti saobraćaja. Važnost branioca ogleda se i u tome što se kod nekih djela, posebno tamo gdje postoji manjak materijalnih dokaza, presude donose na osnovu iskaza i ponašanja optuženog u toku postupka, što često može biti izvučeno iz konteksta, te dovesti do nesagledivih posljedica po optuženog. Cilj djelovanja i rada naše kancelarije je prvenstveno odnos povjerenja i međusobna saradnja između klijenta i advokata, a jedino se na taj način, uz znanje i iskustvo advokata može ishodovati presuda povoljna po optuženog.

PRIVREDNO PRAVO

Saradnja i savjetovanje sa advokatom u oblasti privrednog prava, pored jasnih benefita kao što su naplata potraživanja i povećanje prihoda, svakom pravnom i fizičkom licu omogućuje fokusiranje na razvoj sopstvenog posla.

Pored velikih privrednih društava, potrebe za sličnom vrstom usluga imaju i druga pravna lica, kojima pružamo sve vrste usluga od pravnog savjetovanja do vođenja sporova. Advokat Miljkan Pucar iza sebe ima veliki broj uspješno okončanih krivičnih predmeta iz oblasti privrednog kriminala.

Saradnja sa advokatom naročito je važna kada su u pitanju velike kompanije, imajući u vidu raznovrsnost i različita polja djelovanja istih. U oblasti privrednog prava vršimo različite vrste usluga:

  • zastupanje privrednih društava pred svim sudovima u Bosni i Hercegovini u postupcima radi naplate potraživanja, zaštite imovinskih prava i interesa privrednih društava
  • davanje pravnih savjeta iz oblasti privrednog prava, davanje pravnih savjeta iz oblasti radno-pravnog statusa zaposlenih , podnošenje tužbi za naplatu potraživanja, pokretanje izvršnih postupaka
  • registraciju privrednih društava za domaće i inostrane klijente, promjene oblika organizovanja privrednih društava
  • pokretanje postupka stečaja i likvidacije privrednih društava
  • savjetodavno praćenje rada privrednih društava: pripreme ugovora o radu za zaposlene, sačinjavanje svih vrsta ugovora iz oblasti privrednog prava
  • zastupanje i rad sa akcionarskim društvima i fondovima
  • korporativno savjetovanje
  • spoljna saradnja za finasije i poreze