KONTAKT

Nikole Pašića 37/II
78000 Banja Luka

Tel. +387 51 308 585
Faks. +387 51 323 612

E-mail: advokatpucar@gmail.com

Žiro račun: 562 099 00014034-05 NLB banka AD Banja Luka
ID broj: 502350170006

Kontaktirajte nas!

Upit putem ovog formulara je informativne prirode. Molimo da u ovom formularu ne šaljete povjerljive podatke. Slanjem upita putem ovog formulara se ne zasniva obligaciono - pravni odnos klijenta sa advokatom.