Građansko pravo

Svako se može naći u poziciji jedne od strana u nekom građanskom postupku. Bez obzira da li je u pitanju parnični, vanparnični ili izvršni postupak, zajednički imenitelj svih građanskih sporova je da su veoma zahtjevni, naporni i nažalost dugotrajni...

Detaljnije

Privredno pravo

Saradnja i savjetovanje sa advokatom u oblasti privrednog prava, pored jasnih benefita kao što su naplata potraživanja i povećanje prihoda, svakom pravnom i fizičkom licu omogućuje fokusiranje na razvoj sopstvenog posla...

Detaljnije

Krivično pravo

Iskustvo, znanje i poštovanje naših klijenata osnov su za pružanje efikasne pravne zaštite. Zbog toga smo izgradili povjerenje kod naših klijenata, a isto potvrđujemo svaki put kada nam se obrate. Specifičnost i posebna težina ...

Detaljnije

Zašto mi?

Advokatska kancelarija Miljkan Pucar pruža usluge od 1989.godine i sa više od dvije decenije bogatog iskustva na pravnim poslovima služi različitim potrebama klijenata pred sudovima i drugim institucijama u cijeloj Bosni i Hercegovine i zemljama regiona.

Naše profesionalno obučeno osoblje se od samog početka svakodnevno priprema za stručno osposobljavanje kako bi se klijentima obezbijedilo djelotvorno zastupanje i usluge, pri čemu se vodi računa o posebnim potrebama svakog našeg klijenta.

Uspostavili smo sebi visoke standarde kada su u pitanju performanse u odnosu na svaki aspekt pravne pomoći koju pružamo. U našoj kancelariji stavljamo najviši prioritet na direktni lični kontakt sa svakim klijentom kako bi naši klijenti bili dobro obaviješteni u vezi sa svim pitanjima relevantnim za njihov predmet.

Cilj nam je da naši klijenti budu zadovoljni našim radom, znajući da su angažovali naš advokatski tim, tim koji ima dugačku tradiciju pružanja prave pomoći sa bogatim pravnim resursima i vještinama neophodnim da najbolje služe njihovim interesima.

Advokatska kancelarija prema svakom klijentu ima profesionalan pristup i već u prvom kontaktu se upoznaje sa pravima i obavezama, vrši se detaljna analizira problema, te se na osnovu sveobuhvatne analize i procjene, klijent upoznaje o pravnoj situaciji, izgledima o uspjehu u sporu i troškovima postupka.

Osnovni principi advokatske kancelarije su profesionalna posvećenost svakom klijentu, poštovanje principa advokatske tajne, izbjegavanje poslova u kojima postoji sukob interesa, profesionalno i efikasno izvršavanje naloga klijenata uz maksimalno očuvanje interesa klijenata u svakom konkretnom slučaju uz aktivnu saradnju sa klijentom i uz poštovanje Zakona o advokaturi, Statuta advokatske komore Republike Srpske i Kodeksa advokatske etike.

Naša djela govore u naše ime i naša najbolja preporuka su zadovoljni klijenti.

Kontaktirajte nas!

Upit putem ovog formulara je informativne prirode. Molimo da u ovom formularu ne šaljete povjerljive podatke. Slanjem upita putem ovog formulara se ne zasniva obligaciono - pravni odnos klijenta sa advokatom.